2010-07-09

Systembolaget 2011 del VII: Spets och exklusiva nyheter

Jag citerar direkt ur Systembolagets lanseringsplan:

Sortimentsroll Spets
För att kunna tillfredsställa de mest krävande kunderna erbjuder vi ett spetssortiment. Kategorierna inom Spets skapar djup i sortimentet och fokuserar i första hand på de klassiska vinländernas mest erkända distrikt och regioner.

Spetssegmenten förnyas genom lanseringar i fast och tillfälligt sortiment. Fokus är på det tillfälliga exklusiva sortimentet. De fasta lanseringarna ska komplettera och förnya det befintliga sortimentet. De tillfälliga ger kunden möjlighet att utveckla sitt specialintresse

Artiklarna är modulplacerade i främst T2 och T3. Det tillfälliga exklusiva sortimentet i T5–T8 består enbart av produkter i spetskategorierna.
Jag tolkar det här som de nyheter som dyker upp 1 vardagen i varje månad i 1-2 butiker per län. Det känns som om de kommer att vara ännu friare än vad de är i år.

Så har vi de exklusiva nyheterna:
Artiklarna i Tillfälligt Sortiment – Exklusivt är exklusiva i sin karaktär och målgruppen är den mycket nyhetsintresserade kunden. Artiklarna kännetecknas av att de finns tillgängliga i begränsad omfattning, har gott rykte och stor efterfrågan internationellt samt att de uppmärksammats i branschmedia.

Lanseringarna sker i få butiker då volymerna är ytterst små, och de påannonseras till kunderna främst via Systembolagets webbplats. Offerter till det exklusiva sortimentet tas emot kontinuerligt och behandlas löpande av våra inköpare. Systembolaget köper in utvalda exklusiva artiklar i mycket begränsade volymer.
Som vanligt alltså: Konstiga saker och få flaskor hos vinkällarbutikerna mitt-i-månaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar