2011-04-09

Beer Expo - Ofiltrerats favoriter 2


Så, provning #2. Det blev till slut ett svenskt tema, och det finns många riktigt bra svenska öl här på Beer Expo:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar