2012-10-27

Om Facebook-uppdateringarna


Jag trodde att alla, även icke-inloggade och de som inte vill ha Facebook-konto, skulle kunna se mina uppdateringar från SMÖF.

Så, har jag lärt mig nu, är det inte. Trots att jag ställt in alla inställningar jag kunnat hitta till  "Offentlig".

Nu har jag insett varför det är så här: Bland alla inställningar finns en som gäller om Facebook-sidan handlar om alkohol eller inte.

Jag kan ju inte annat än att fylla i att den gör det. Och i och med att jag valt det alternativet så ställer Facebook in tillgängligheten till att följa olika länders regler om alkoholreklam, för Sverige gäller den högsta åldersgränsen i världen för sådan reklam - 25 år.

Och hur kan Facebook vara säkra på att besökaren från Sverige inte är under 25? Jo, genom att kolla inloggningsuppgifterna på de inloggade och stänga ute alla andra.

Det är vad jag lärt mig nu. Jag kommer i framtida liverapportering av vad det nu kan vara att göra det här i stället. SMÖF-rapporterna får fortsätta på Facebook, men jag lovar att göra en rejäl sammanfattning här inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar