2013-07-30

EBBC13: Ölbloggarläget i världen.


Tredje passet under European Beer Bloggers Conference-lördagseftemiddagen var en presentation av den enkätundersökning som arrangören Zephyr Adventures gjort under våren 2013.

Inbjudna till undersökningen var de över 2.000 bloggar som registrerat sig på konferensernas hemsida.Här finns allt mellan okommersiella konsumenter och bryggeri-interna bloggar representerade.

Formuläret har med vissa ändringar använts under flera år, så man kan se trender komma och gå i dess siffror.

Den typiske bloggaren, enligt de 260 som svarade, en medelålders amerikansk man som bloggar för sitt eget nöjes skull.

Nå, de stora förändringarna som man kunde se mellan 2012 0ch 2013 var att själva bloggposterna blivit allt färre men också allt längre, något jag själv känner igen mig i.

I stället har de sociala medierna kommit in som ett viktigt komplement till bloggen. Även här känner jag väl igen mig: Om jag har någon fundering på några få meningar skriver jag det på Facebooksidan i stället för här på bloggen.

Twitter är den vanligaste plattformen, följd av Facebook och långt ner i procent Google+. Bäst effektivitet anses (med stor marginal) Twitter ha.

Något jag funderat på genom åren är om det går att försörja sig som ölbloggare, något flera svenskar försökt sig på genom åren. Även på ett internationellt plan är det en svår väg att gå: Om man ska göra pengar på en blogg så är det inte via banner-reklam som pengarna kommer in, utan genom att skriva och sälja böcker.

Andra sätt att få in pengar är genom att vara konsult till krogar och bryggerier, att sälja sina kunskaper helt enkelt. Oavsett källa var det bara drygt 1 % av de som svarade som fick in pengar som liknar en lön på sitt bloggande och kringaktiviteter.

Jag fick ibland känslan att i alla fall delar av den här enkäten är ett sätt för konferensen att göra reklam för sig själv: ”De som är med på våra arrangemang får fler läsare och mer pengar!” Nåväl, den som är intresserad av detaljerna kan läsa den här.

Efter presentationen av undersökningen blev det en diskussion kring resultaten, men också en sammanfattning av läget för konferensen inför kommande år. Vi fick veta att SABMiller inte längre hade möjlighet att jobba med resestipendier på det sätt man gjort, vilket i sin tur gjorde den europeiska konferensens existens osäker.

Olika alternativ diskuterades, bland annat att enbart hålla konferensen i USA eller att hitta andra sätt att finansiera den europeiska delen. Förslag på platser framkastades, Storbritannien har fördelar som bra kommunikationer och många etablerade mindre sponsorer. Men även Norden och Tjeckien kan vara alternativ.

Disclaimer: Resa och boende under EBBC var ett stipendium från SABMiller/Pilsner Urquell. Konferensen var möjlig tack vare ett stort antal sponsorer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar