2011-11-05

Systembolagets lanseringsplan 2012

Bild: Jan Ehnemark. Licens.
Närmsta veckan hade jag tänkt ägna lite extra åt Systembolagets lanseringsplan 2012 och hur de tänkt sig att det kommande året ska gestalta sig.

Motsvarande text för 2010 finns här och för 2011 här. Samt en massa inlägg till.

Lanseringsplanen är det dokument som styr hur Systembolaget lägger upp sina olika inköp, och är det första steget för de som har nya produkter att se hur de sak få in dem. Varje produktlansering, eller ”slot” (engelskt uttal) som man säger i branschen, beskrivs här summariskt. För de som är intresserade att leverera kan kan gå in på den lösenordsskyddade leverantörsportalen och hämta en mycket mer detaljerad offertförfrågan. Exempel på hur en sådan kan se ut gav Dugge här.

En nyhet för året är att man uppger ett ungefärligt värde på hur stort inköpet kan tänkas bli. Detta på grund av att för varje slot man tidigare skickat ut förfrågningar om fått förfrågningar om just detta från varje tänkbar leverantör. Det är alltså bara en uppskattning, gjord efter ett medelvärde av motsvarande inköp tidigare år.

I avsnittet ”Omvärld” analyseras hur systembolagets framtidssiare arbetat sig fram till de förändringar i sortimentet man kommer att genomföra. Inga störe överraskningar här. Kundkategorin ”Grabbiga kunskapstörstare” som anses vara mest intresserad av de exklusiva ölnyheterna har samma nyckeltal som förra året.

Om försäljningsutvecklingen av öl/cider/blanddrycker står den här sammanfattningen:
Ölförsäljningen har ökat varje år de senaste tio åren, med undantag för 2004 då införselkvoterna höjdes. 2005 var dock försäljningen uppe på samma nivå som 2003 och försäljningsökningen har fortsatt fram till 2009. Försäljningen minskade i volym med 0,5 procent men ökade i värde med 2,3 procent 2010 jämfört med 2009.
Intressant att se är att jämfört med 2009 har försäljningen 2010 minskat med 3 % för lageröl i burk, ökat med 6 % för lager i flaska och Övrig öl ökat med 13 %. En överraskande siffra är att ”Porter / stout flaska 0-5,9%” minskat med 21 % samtidigt som alla andra övriga-kategorier ökat. Undrar vad som hänt där?

Under kommande dagar kommer jag att återkomma med de fasta lanseringarna och säsongslanseringarna som kommer under året.

Jag kan ju nämna redan nu att de volymmässigt exklusiva lanseringarna som sker 10 gånger om året, och där vi nördar brukar ha mest att hämta, inte är med i detta dokument. De beskrivs såhär:
Artiklarna i Tillfälligt Sortiment – Exklusivt är exklusiva i sin karaktär och målgruppen är den mycket nyhetsintresserade kunden. Artiklarna kännetecknas av att de finns tillgängliga i begränsad omfattning, har gott rykte och stor efterfrågan internationellt samt att de uppmärksammats i branschmedia.
Lanseringarna sker i få butiker då volymerna är ytterst små, och de påannonseras till kunderna främst via Systembolagets webbplats. Offerter till det exklusiva sortimentet tas emot kontinuerligt och behandlas löpande av våra inköpare. Systembolaget köper in utvalda exklusiva artiklar i mycket begränsade volymer.
Den som vill läsa hela Lanseringsplan 2012 kan hämta den här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar