2009-10-28

Systembolaget 2010 del II: Sortimentroller


Jag började skriva det här inlägget om vad som ska komma i släppet vår 2010, men insåg rätt fort att det blir svårbegripligt och lite poänglöst om inte det nya begreppet Sortimentroll är förklarat. Följande är ett direkt citat från Lanseringsplanen;

Sortimentsroller

Första steget i strategiarbetet är att koppla varje kategori till en sortimentsroll.

För att säkerställa att vi möter kundens behov i alla situationer har vi delat in sortimentet i olika roller. Genom att analysera försäljningen i respektive roll får vi ett bra verktyg att fördela sortimentet bland de olika butiksformaten. De olika sortimentsrollerna finns i alla våra butiker men har olika fördelning beroende på butikens storlek. De olika rollerna är profil, spets, volym, service, säsong och innovation.

[rollen innovation nämns därefter inte mer i Lanseringsplanen]

För varje roll definierar vi sedan vilka fokusområden som är de primära för rollen. Fokusområden som är viktiga för Systembolagets sortiment är: kvalitet, lönsamhet, inspiration, omtanke, kunskap och effektivitet.

Sortimentsroll Volym
Kategorierna i sortimentsrollen Volym representerar den största delen av Systembolagets försäljning, både i volym och värde. Det är från denna del av sortimentet som de flesta av våra kunder handlar.

Systembolaget ska ha ett brett volymsortiment där kvalitet i förhållande till prisvärde är den viktigaste parametern för kunden. Nya produkter lanseras i fast och tillfälligt sortiment. De fasta lanseringarna ska konkurrensutsätta och förnya det befintliga sortimentet, de tillfälliga ska komplettera.

Artiklarna är modulplacerade förträdelsevis i BAS till och med T2 .

Sortimentsroll Profil
Kategorierna inom sortimentsrollen Profil ska främst visa styrkan med Systembolagets monopol. Sortimentet ska vara brett och djupt och kunden ska uppfatta det som inspirerande och ansvarsfullt. Sortimentet ska också bidra till att kunderna vill lära sig mer om våra produkter och ge dem möjlighet att utveckla ett eventuellt dryckesintresse.

Nya produkter ska lanseras i både fast och tillfälligtsortiment. De fasta lanseringarna ska komplettera och förnya det befintliga sortimentet. Det tillfälliga ska inspirera. Artiklarna i kategorierna ska vara placerade i alla modulsteg, BAS–T3.

Sortimentsroll Service
Kategorierna inom sortimentsroll Service säkerställer att Systembolagets kunder får ett tillräckligt bra erbjudande av produkter som har en relativt liten efterfrågan. Det innebär att utbudet i de flesta servicekategorierna är smalt och grunt.

Nya produkter ska lanseras i både fast och tillfälligt sortiment. De fasta lanseringarna ska främst konkurrensutsätta det befintliga sortimentet och de tillfälliga ska komplettera erbjudandet till kund.

Sortimentet är modulplacerat i BAS till och med T3.

Sortimentsroll Spets
För att kunna tillfredsställa de mest krävande kunderna så erbjuder vi ett spetssortiment. Kategorierna inom sortimentsrollen Spets skapar ett djup i sortimentet och fokuserar i första hand på de klassiska vinländernas mest erkända distrikt och regioner.

Spetskategorierna förnyas genom lanseringar i fast och tillfälligt sortiment. Stor fokus finns också på det tillfälliga exklusiva sortimentet. De fasta lanseringarna ska komplettera och förnya det befintliga sortimentet. Det tillfälliga ger kunden möjlighet att utveckla sitt specialintresse

Artiklarna är modulplacerade i främst T2 och T3. Det tillfälliga exklusiva sortimentet i T5-T8 består enbart av produkter i spetskategorierna.

Sortimentsroll Säsong
Med kategorierna inom sortimentsrollen Säsong vill Systembolaget säkerställa att kunderna får ett aktuellt och anpassat erbjudande efter rådande säsong.

Utgångspunkten är att det inte ska finnas något fast modulplacerat sortiment utan fokus ligger på de tillfälliga lanseringarna. Dessa kommer att präglas av både bredd och djup.

3 kommentarer:

 1. Kunde du inte ha sammanfattat? :)

  SvaraRadera
 2. Sicket jävla dravel.

  SvaraRadera
 3. Tycker att Systembolaget har gjort ett bra jobb här.

  Först en grundlig marknadsanalys (vilket de iofs gjort tidigare också).

  Sedan en indelning av kunderna i olika målgrupper baserade på deras olika behov och köpbeteende. Vilket brukar ses som de bästa faktorerna att segmentera efter.

  Sedan en uppdelning/indelning av sortimentet som ska tillgodose de olika behoven hos målgrupperna.

  Och slutligen en paketering som på ett överskådligt sätt kommunicerar det hela till berörda parter.

  Det är väl bra? Systembolagets mål är ju att så många som möjligt är nöjda och eftersom olika människor blir nöjda av olika saker är det väl kanon om de kan hitta en form för att uppnå det? Plus att det även underlättar för producenter och leverantörer som förmodligen arbetar med en liknande indelning av marknaden.

  Vänligah hälsningar,
  Marc på Brill

  SvaraRadera