2010-03-25

Tävling 16

Jocke påstår "Du har skrivit 'Real Ale'".

Svaret är "det har jag inte!"

Reglerna ändras nu en smula: Om någon skickar in rätt svar vinner denne. Om inget rätt svar kommit in fortsätter jag slumpa. Ingen har, så långt jag sett, skickat in rätt svar.

Ska det vare en ledtråd till? Kanske en bild? Eller en video?Skicka in frågor, vetja! bark@ofiltrerat.se med "tävling" i ärenderaden.